I Ogólnopolski Kongres Tutoringu – inspiracją do wielkości

W dniach 16 i 17 maja 2014 r. w Warszawie odbył się I Ogólnopolski Kongres Tutoringu zorganizowany przez Collegium Wratislaviense. Patronat medialny nad kongresem objął "Monitor Prawny Dyrektora".

Data publikacji: 01 sierpnia 2014
1

W dniach 16 i 17 maja 2014 r. w Warszawie odbył się I Ogólnopolski Kongres Tutoringu zorganizowany przez Collegium Wratislaviense. Patronat medialny nad kongresem objął "Monitor Prawny Dyrektora".

Collegium to instytucja, której celem jest inspirowanie i wzmacnianie elit biznesu, edukacji, organizacji społecznych i indywidualnych osób. Korzysta w swej działalności z najlepszych światowych standardów i rozwiązań w tej dziedzinie. Prezes Piotr Czekierda jest promotorem tutoringu i mentoringu oraz dobrego przywództwa.

Celem kongresu była popularyzacja idei tutoringu, a także integracja środowiska osób zainteresowanych tą tematyką oraz tych, którzy w pracy wykorzystują metodę tutoringu – a jest to w Polsce coraz większa społeczność. W pięciu edycjach szkoły tutorów przeszkolonych zostało dotychczas 400 osób. W kongresie wzięło udział 180 uczestników z całej Polski, reprezentujących różne szczeble edukacji – od przedszkola do uczelni wyższych. Tym, co łączyło uczestników kongresu, jest dążenie do osiągnięcia w edukacji czegoś więcej. Jak stwierdził w swoim przemówieniu Piotr Czekierda, o jakości szkoły nie decydują mury, lecz ludzie, którzy w niej pracują. W edukacji istotna jest relacja mistrz – uczeń, oparta na mentoringu; nie tylko dążenie do przyswojenia wiedzy, ale może przede wszystkim pomoc podopiecznym w poznaniu swoich słabych i mocnych stron, rozwoju talentów, kreatywności, kształtowaniu cech charakteru, woli, wytrwałości w dążeniu do celu.

Pierwszego dnia kongresu uczestnicy – oprócz wystąpienia Piotra Czekierdy, który przybliżył obecnym ideę tutoringu – mogli wysłuchać osób, które z pewnością zasługują na miano mistrzów, są inspiracją w dążeniu do stawiania sobie ambitnych celów i ich osiągania. Byli to m.in. red. Krzysztof Bobiński, prezes The Oxford and Cambridge Society of Poland – organizacji zrzeszającej polskich absolwentów uczelni Oxford i Cambridge, który z humorem podzielił się z obecnymi doświadczeniami ze współpracy z tutorem w czasie studiów w Oksfordzie. O tym, że warto mierzyć wysoko, przekonywał, przedstawiając swoją drogę edukacji, wiodącą poprzez college w St. John’s University aż po studia na Harvard Business School, Krzysztof Daniewski, prezes Harvard Club of Poland (klubu absolwentów Harvardu), pomysłodawca konkursu „Droga na Harward”. Laureatom konkursu stowarzyszenie pomaga w przygotowaniu się do aplikacji na studia na najlepszych amerykańskich i europejskich uczelniach oraz w poszukiwaniu sponsorów, którzy pomagają sfinansować studia. Prof. Arkady Rzegocki z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Cambridge, pomysłodawca Ośrodka Naukowego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Londynie, wygłosił referat na temat roli relacji mistrz – uczeń w kształtowaniu elit. O zaletach edukacji spersonalizowanej przekonywał dr Stanisław Kowal z Uniwersytetu Pedagogicznego, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Po pierwszym dniu kongresu i zapoznaniu się z przykładami wykorzystania tutoringu w najlepszych uczelniach uczestnicy pozostali z pytaniem: Czy to może udać się w Polsce? Dlatego drugiego dnia organizatorzy zaproponowali narzędzia i metody pracy pomagające wdrożyć tutoring w polskiej rzeczywistości. Uczestnicy mogli poznać przykłady stosowania z sukcesem tutoringu w rodzimej edukacji, m.in. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, Uniwersytecie Gdańskim i w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym im. Pawła Jasienicy w Warszawie. O efektywnych sposobach wykorzystania tutoringu w szkołach podstawowych i przedszkolach prowadzonych przez Fundację STERNIK opowiadał pierwszego dnia dr Kowal, wiceprezes fundacji w Krakowie.

Bardziej szczegółowe i praktyczne informacje można było uzyskać podczas warsztatów, m.in. na temat motywowania, wykorzystania narzędzi coachingowych, podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach oraz tego, jak zostać tutorem i wdrażać tutoring w miejscu pracy. Uczestnicy mogli rozwiać wątpliwości, czy tutoring nie jest tym samym, co coaching. Najważniejszą różnicą jest relacja między współpracującymi osobami. Relacja między coachem a jego klientem oparta jest na partnerstwie, natomiast między tutorem i podopiecznym występuje relacja mistrz – uczeń. Tutor przekazuje wiedzę, dzieli się doświadczeniem, natomiast coach motywuje, inspiruje do rozwoju.

W trakcie kongresu wielokrotnie przewijało się stwierdzenie, że tutoring nie jest dla każdego. Zarówno nie dla wszystkich nauczycieli, jak też uczniów czy rodziców. Tutorami mogą być ci, którzy sami osiągnęli sukces oraz dla których nauczanie jest pasją wartą poświęcenia swojego prywatnego czasu i zapału. Tutoring jest dla zdeterminowanych uczniów i rodziców, dążących świadomie do rozwoju własnych umiejętności, osiągnięcia określonego celu, gotowych na wyrzeczenia.

Tutoring w przedszkolu

Czy totoring może przyjąć się w przedszkolach? Oczywiście! Jednak bardziej jego odmiana zwana rozwojową, polegająca na prowadzeniu podopiecznego w pożądanym kierunku, nie zaś na rozwoju wiedzy naukowej istotnej dla tutoringu akademickiego. W przedszkolach Fundacji STERNIK tutoringiem objęci są rodzice, którzy we współpracy z tutorem określają kierunki rozwoju dziecka, metody pracy nad rozwojem pozytywnych cech charakteru i postaw. Z pewnością tutoring łatwiej przyjmie się w przedszkolach niepublicznych, gdzie większa jest liczba rodziców, którzy gotowi są zainwestować w rozwój dziecka nie tylko pieniądze, ale również swój czas. Ale takich rodziców nie brak też w przedszkolach publicznych. Warto zacząć od małej grupy zarówno nauczycieli, jak i rodziców. Efekty tej współpracy zapewne przekonają innych.

Więcej umiejętności i informacji na temat tutoringu można zdobyć, biorąc udział w różnorodnych formach szkolenia proponowanych przez Collegium.

Dwa dni kongresu były możliwością obcowania z mistrzostwem w każdym calu. Począwszy od organizacji, dopracowanej w najdrobniejszych szczegółach, doboru tematyki, prelegentów, prowadzenia, po przygotowanie materiałów konferencyjnych, informowanie chętnych o programie kongresu oraz przesłanie do wszystkich uczestników zdjęć i podziękowania za udział. Organizatorzy potwierdzili swój profesjonalizm w każdym aspekcie. Uczestnicy byli zachwyceni poziomem kongresu, wszyscy mieli pewność, że obcują z elitą. Była to prawdziwa uczta intelektualna.

Na zakończenie organizatorzy zaprosili wszystkich na II Kongres, który odbędzie się w Warszawie 15 i 16 maja 2015 r. Ci, którzy szukają inspiracji, kontaktu z lepszymi od siebie, dążą do profesjonalnego i osobistego rozwoju – z pewnością powinni wziąć w nim udział.

Jolanta Wasilewska

redaktor prowadząca "Monitora Prawnego Dyrektora", dyrektor przedszkola, mediator i trener