Dobre praktyki

0
Termin „aktywność” w myśl wyjaśnienia Słownika wyrazów obcych pochodzi od przymiotnika „aktywny” (tac. actiyus), czyli zdolny do działania, biorący czynny udział w działaniu, pełen inicjatyw. Według W. Okonia aktywność to właściwość indywidualna jednostki, polegająca na większej niż u innych częstotliwości i intensywności jakiegoś rodzaju działań. Natomiast aktywność w opinii Cz. Kupisiewicza stanowi ogół czynników podejmowanych przez jednostkę wyróżniających ją ze względu na intensywność działań jakiegoś rodzaju . Z powyższych definicji wynika, że aktywność jest cechą wszystkich istot żywych. Jest procesem przejawiającym się w formie czynności i działań ma charakter sprawczy. Działając, człowiek rozwija się swoją osobowość. Powyższe stwierdzenie odnosi się także - a może przede wszystkim - do dziecka, ze względu na fakt, iż jest ono w ciągłym stanie aktywności. Jednak poziom tego stanu zależy zarówno od dziecka, a więc jego predyspozycji psychicznych i fizycznych, jak od otoczenia oddziaływającego na nie. Maluch będzie przejawiał aktywną, twórczą postawę wtedy
Data dodania:
0
0
Przedszkole odgrywa ogromną rolę we wspomaganiu rozwoju dziecka oraz przygotowaniu go do dalszego życia. Umożliwia stałe kontakty z rówieśnikami, uczy podstawowych zasad życia w grupie, reguł społecznego współdziałania, poszerza krąg doświadczeń. Odgrywa też ważną rolę w kompensowaniu negatywnych skutków trudnych warunków życiowych dziecka i wyrównywaniu braków wynikających z zaniedbań środowiskowych, zawężonego środowiska społecznego czy niekorzystnej sytuacji rodzinnej.
Data dodania:
0
0
Urszula Szałaj absolwentka wychowania przedszkolnego Uniwersytetu Opolskiego. Nauczyciel dyplomowany z 24-letnim stażem pracy wprzedszkolu. Od roku 2002 dyrektorka Publicznego Przedszkola nr 24 „Niezapominajka w Kędzierzynie-Koźlu. Animator w Ośrodku Doskonalenia i Kształcenia Ustawicznego PARTNER. Koordynator sieci współpracy i samokształcenia. Autorka i współautorka publikacji z dziedziny oświaty.
Data dodania:
0
0
Wywiad z Agnieszką Olszewską z Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
Data dodania:
0
0
Krótko i konkretnie wyjaśniamy najważniejsze kwestie dotyczące aktów prawa wewnętrznego w przedszkolu. Podpowiadamy też, jakich błędów unikać przy ich opracowywaniu.
Data dodania:
0

Pages

TELEFONICZNE KONSULTACJE SPECJALISTÓW

Numer telefonu dostępny tylko dla stałych Czytelników „Monitora"

Nasi specjaliści w dziedzinie prawa oświatowego udzielają Państwu porad telefonicznych dwa razy w tygodniu: w poniedziałki i środy w godzinach: 9.00–14.00.