Nowosci prawne

0
Przegląd zmian w prawie - listopad 2014
Data dodania:
0
0
3 września 2014 r. weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. Rozporządzenie nie wprowadza rewolucyjnych zmian, raczej porządkuje i dostosowuje przepisy do innych aktów prawnych.
Data dodania:
0
0
Nie ulega wątpliwości, że im więcej pracownicy przedszkola wiedzą o swoim podopiecznym, tym lepszą opiekę są mu w stanie zapewnić. Należy jednak pamiętać, że bezpieczne przedszkole to nie tylko takie, które chroni życie i zdrowie swoich wychowanków, ale również takie, które gwarantuje poszanowanie ich prawa do prywatności.
Data dodania:
0
0
Kluczowe dla sukcesu projektów prowadzonych w placówkach oświatowych jest wprowadzenie czytelnych zasad zarządzania projektami na terenie jednostki samorządu terytorialnego.
Data dodania:
0
0
Dyrektor ma obowiązek stosować się do zaleceń zawartych w opiniach i orzeczeniach wydanych przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Niejednokrotnie wynika to wprost z przepisów, a w niektórych przypadkach działanie dyrektora - niezależnie od wydanego dokumentu - jest uzależnione od wniosku rodzica.
Data dodania:
0

Pages

TELEFONICZNE KONSULTACJE SPECJALISTÓW

Numer telefonu dostępny tylko dla stałych Czytelników „Monitora"

Nasi specjaliści w dziedzinie prawa oświatowego udzielają Państwu porad telefonicznych dwa razy w tygodniu: w poniedziałki i środy w godzinach: 9.00–14.00.